Skip to content

Micron 20

Increase font size Decrease font size Default font size
Home News
| Forgotten password? | Request registration
News
МИКРОН-20 ООД ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.089-5351-C01 PDF Print E-mail
Thursday, 11 November 2021 16:54
There are no translations available.

МИКРОН-20 ООД стартира дейности по проект, изпълняван по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Главната цел е сигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19, което е успешно реализирано като резултат, в следствие изпълнението на проекта.

Обща стойност: 50 000.лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 10.11.2021.г.
Край:
10.02.2022.г..

 
ART - Aristotle Racing Team Sponsorship Program PDF Print E-mail
Friday, 09 December 2016 14:04

During 2016, Micron-20 Ltd had the honor to be a sponsor of the  Aristotle Racing Team (ART), a formula student team of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Representing their new sport car in the competition in Hungary, the team won the prestigious second place! As well the team took part in the biggest competition of FSAE in Germany.

Our contribution was in production of printed circuit boards for a data logger – an inovative new device, used for the first time from the team.

Here are some quotes from the letter sent from our friends:

” This couldn't have happen if it wasn't of your help.

The purpose of this e-mail is to express our gratitude for being one of ART's sponsors and supporting our effort. I would also like to thank you for providing us with high quality products…

Your help has been of great importance in our effort…

We have been extremely satisfied by the quality of your work on PCBs … “

 
Тръжна процедура BG16RFOP002-2.001-0954-C01 PDF Print E-mail
Thursday, 07 July 2016 00:00
There are no translations available.

logo-EUlogo-inovacii

 

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА


Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0954-C01 на бенефициент "МИКРОН-20" ООД, с предмет:„Закупуване на машини и оборудване с 6 обособени позиции:

 

1)  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  1 брой пробивна машина;

2) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой пробивно-фрезова машина;

3) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой хоризонтална линия за стрипване на сух фоторезист;

4) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатацияна 1 брой  линия за дезоксидация с две четки;

5) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой хоризонтална линия за ецване на медна повърхност по алкален способ;

6) Доставка и монтаж на 1 брой станция за ремонт на печатни платки.”


Срок за подаване на оферти –  до 17.00 ч. на 22 юли 2016 г.


Възложител: "МИКРОН-20" ООД


Изтеглете тръжната документация тук.

 
„Микрон-20” ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0954. PDF Print E-mail
Tuesday, 23 February 2016 13:05
There are no translations available.

logo-EUlogo-inovacii

 

„Микрон-20” ООД стана бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0954 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на „Микрон-20” ООД“ по процедура „BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът на „Микрон-20” ООД е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез закупуване на пробивна и пробивно-фрезова машини, на линии за стрипване на сух фоторезист, за дезоксидация, за ецване на медна повърхност по алкален способ, както и на станция за ремонт на печатни платки.

Въвеждането на тези машини в експлоатация ще позволи да започне производството на печатни платки  с нови характеристики и с висока добавена стойност, ще позволи по-бързото изпълнение на повече и по-сложни поръчки главно от чужбина, което от своя страна ще увеличи експортния потенциал и реализираните приходи от износ на предприятието.

Радикалното подобряване на производствения процес ще доведе до значително увеличаване на производствения капацитет, ще осигури развитието на конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост за предприятието и увеличаване на трудовата заетост.

 

Проектът е с продължителност на изпълнение 14 месеца.

 
Обновен модул поръчки PDF Print E-mail
Wednesday, 03 November 2010 16:24
There are no translations available.

Фирмата обнови успешно модула за онлайн поръчки - сега вече с избор на куриер и начин на плащане. Клиентите имат възможност да правят поръчки по всяко време, използвайки като база данните от двата калкулатора - за производство и монтаж.
micron20.com/administrator?micron20platki
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3